Agaton.cz

RouterOS Mikrotik prochází poměrně intenzivním vývojem, proto jsou často k dispozici nové verze. Při ručním stahování těchto aktualizací je volbu downloadu potřeba několikrát opakovat (různé platformy, vývojové řady, dodatečné balíčky..). Je však možné pro danou verzi stažení celého balíku všech platforem, dodatečných balíčků, obrazu instalačních CD apod. pomocí torrentu. Navíc je možné se přihlásit k mailové notifikaci nových verzí, takže adresa patřičného torrentu je doručena až "pod nos".  Proto jsem se rozhodl na jednom ze serverů spustit torrent-klienta s webovým rozhraním. Po vyzkoušení několika nalezených systémů jsem se rozhodl pro TorrentFlux. Až dosud jsem používal verzi 2.4, ale v současné době u nás v souvislosti s virtualizací dochází k přeinstalaci serverů, proto jsem se rozhodl vyzkoušet vývojovou verzi torrentflux-b4rt. Následující popis bude tedy zaměřen na instalaci této verze na F13.

Tento program je ke stažení na adrese  http://tf-b4rt.berlios.de/ . Po stažení a rozbalení se obsah adresáře html zkopíruje do zvoleného adresáře www-serveru (já použil /var/www/html/tflux) a dále se založí v mysql uživatel torrentfluxb4rt.

mysql -p
create user torrentfluxb4rt@localhost identified by 'heslo';
grant all privileges on torrentfluxb4rt.* to torrentfluxb4rt@localhost identified by 'heslo';
quit

Na adresář s html kodém je zapotřebí ještě nastavit potřebná práva

chown apache:apache /var/www/html/tflux -R

Dále jepotřeba doinstalovat některé další programy, které instalační procedura torrentfluxu vyžaduje. V adresáři /etc/yum.repos.d založíme soubor atrpms.repo s obsahem

[atrpms]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/f$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
gpgcheck=1

a provedeme import GPG-klíče

rpm --import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms

Nyní se již můžou potřebné programy nainstalovat

yum install unrar unzip cksfv vlc uudeview

TorrentFlux dále vyžaduje program transmissioncli, avšak v patchované verzi - zde se tedy nedá použít yum. V adresáři clients/transmission v balíčku torrentflux-b4rt je k dispozici patch pro verzi 1.06 programu transmission. Ta je ke stažení na adrese http://download.m0k.org/transmission/files/transmission-1.06.tar.bz2. Nejprve se do rozbalí do pracovního adresáře (já používám /opt) tento archív, poté se rozbalí archív torrentflux-b4rt_1.0-beta2/clients/transmission/Transmission-1.06_tfCLI-svn3356.tar.bz2 a z něj se zkopíruje soubor Transmission-1.06_tfCLI-svn3356/cli/transmissioncli.c do /opt/transmission-1.06/cli/ (přepíše se původní stejnojmenný soubor). Pak následuje "klasická" trojice  "./configure"   "make"   a  "make install".

Pokud se ovšem spokojíme s defaultním klientem "BitTornado" je možné instalaci transmission vypustit - já jsem však byl zvědavý na rozdíly jednotlivých klientů a tak jsem jej nainstaloval.

Dále se již pokračuje přes webové rozhraní. Na adrese www.mujserver.cz/tflux je při prvním spuštění instalační procedura, rozdělená do mnoha kroků, na další se vždy přejde tlačítkem "Continue". Na páté stránce je nastavení přístupo k databázi. Zde se nechají předvyplněné hodnoty a doplní se heslo. Na jedenácté stránce se určí adresář pro stahované soubory. Já tyto soubory umisťuji na samba-server, jehož adresář je k serveru s torrentfluxem namountován přes NFS ( /mnt/storage/tflux ) - bez dalšího kopírování jsou pak stažená data k dispozici i uživatelům Windows, přitom vlastní samba-server (intranet) nemusí mít vůbec přístup k internetu. Na třinácté stránce je kontrola potřebných programů - pokud zde nějaký chybí, pomocí yum jej lze doinstalovat. A na patnácté stránce se již lze přihlásit k nainstalovanému programu torrentflux (admin + heslo zvolené při instalaci). Nejprve zde proběhne ješte jedna kontrola cest a programů. Pokud je zde vše v pořádku, instalace je dokončena.

TorrentFlux má velice mnoho možností nastavení v režimu "admin", nicméně přednastavené hodnoty jsou pro běžné použití vhodné a není potřeba je měnit. Pouze stačí založit uživatelské účty.

Do budoucna bych chtěl zprovoznit "automatizované" stahování torrentů pomocí scriptu posazeného na mailovou adresu, vyhrazenou pro zasílání notifikací z www.mikrotik.com a řádkového klienta fluxcli.php.