Agaton.cz

Tento článek je opět již zastaralý a jen co se zbavím posledního zákaznického webu, který ješte PostgeSQL používá, bude smazán.

 

instalace potřených balíčků

yum install postgresql postgesql-server posrgresql-devel phpPgAdmin

první start s inicializací databáze se provede příkazem

service postgresql initdb

automatický start a okamžité spuštění zajistí příkazy

chkconfig --levels 234 postgresql on
service postgresql start

Konfiguraci postgresql je možné měnit v souboru /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf :

# "local" is for Unix domain socket connections only
#local       all         all                       ident sameuser
# IPv4 local connections:
#host        all         all    127.0.0.1/32       ident sameuser
# IPv6 local connections:
#host        all         all    ::1/128            ident sameuser

local        all         all                       pam
host         all         all    127.0.0.1/32       pam
host         all         all    10.20.30.40/22     pam      # z techto adres bude databaze dostupna
host         all         all    40.30.20.10/23     pam      #  a pro ověřování se bude používat PAM

ještě je potřeba nastavit přístupová práva administrátora (se jménem "postgres")

passwd postgres         {vyplnit heslo}

řádkové rozhraní PostgreSQL je možné spustit

su - postgres
psql

Pro správu postgresql je zřejmě nejpoužívanější webové rozhraní phpPgAdmin. To by již mělo být nainstalováno, ale je zapotřebí  na něj povolit přístup. To se nastaví v souboru /etc/http/conf.d/phpPgAdmin.conf v řádku "allow from" doplněním správné IP adresy nebo rozsahu. Je možné zadat i více rozsahů oddělených mezerou

<Directory /usr/share/phpPgAdmin/>
order deny,allow
deny from all
allow from 192.168.1.0/24
</Directory>

nebo

<Directory /usr/share/phpPgAdmin/>
order deny,allow
deny from all
allow from 192.168.1.0/24 10.20.30.0/20 172.16.20.0/23
</Directory>

a dále je potřeba upravit soubor /etc/phpPgAdmin/config.inc.php , řádek

$conf['extra_login_security'] = true;

změnit na

$conf['extra_login_security'] = false;

Nyní je zapotřebí restartovat Apache ( service httpd restart ) a webové rozhraní by již mělo být dostupné na URL http://jmenoserveru/phpPgAdmin . Přhlašovací jméno je implicitně "postgres" a heslo je dle zadaného systémového hesla (databáze využívá systémovou autentizaci pomocí PAM).