Agaton.cz

Customer Relationship Management - řízení vztahů se zákazníky

Systém SugarCRM je sice komerční, nicméně na stránkách http://www.sugarcrm.com/crm/download/sugar-suite.html je možné stáhnout "Sugar Community Edition", tedy verzi sice bez podpory, ale zdarma. V této bezplatné verzi navíc není k dispozici Outlook-Connector. Stažený .zip soubor rozbalíme nejlépe do adresáře /var/www/html/ a před instalací je možné i adresář "SugarCE-Full-5.2.0c" přejmenovat na nějaký kratší tvar - např. "CRM". Dále je zapotřebí nastavit na tento adresář správná přístupová uživatelská práva.

chown apache:apache /var/www/html/CRM/ -R

a na adresáře /CRM/data, /CRM/cache, /CRM/modules je ještě zapotřebí nastavit

chmod 766 data/
chmod 766 cache/
chmod 766 modules/

Možná ještě na nějaký adresář - ale tato práva otestuje a potřebné změny ohlásí instalační program.

Takže je možné již spustit http://mujserver.cz/crm (nebo http://crm.mujserver.cz pokud je již nastaven VirtualHost v konfiguraci Apache). Instalační procedura otestuje patřičná přístupová práva, nastaveni php.ini (je zapotřebí nastavit větší hodnoty upload_max_filesize= a memory_limit=) a založí i potřebnou databázi v MySQL.

Nyní je již možné po přihlášení (admin + heslo, zadané při instalaci) SugarCRM vyzkoušet. Pokud je vše funkční, je možné nainstalovat češtinu. Ze stránek http://www.sugar-crm.cz/cestina/ se stáhne potřebný soubor a je zde i napsán návod na instalaci.

Po instalaci se zvolí v horním řádku volba "Admin", a na otevřené stránce v sekci "Systém" se zvolí odkaz "Locale Settings".  Zde se nastaví formát data, času, měny, kódování a implicitního jazyka. Po uložení kofigurace je zapotřebí se odhlásit a na přihlašovací stránce se vybere "Jazyk: Čeština" (je zapotřebí rozbalit odkaz "Volby". Po novém přihlášení je již SugarCRM v češtině.