Agaton.cz

Systém Mantis slouží k reportování a správě chyb (bug-system). Lze jej však obecně použít i pro správu úkolů/projektů

Instalace potřených balíčků. Při instalaci pomocí yum se Mantis nainstaluje do /usr/share/mantis, tedy jej nelze takto nainstalovat pro více uživatelů. Pokud by byl požadavek na vícenásobnou instalaci, musel by se instalovat ze zdrojových balíčků. Tento program je však svojí funkcí natolik specifický, že nepředpokládám, že by taková situace nastala.

yum install mantis

Nejprve je zapotřebí povolit přístup v souboru /etc/httpd/conf.d/mantis.conf

<Directory /usr/share/mantis/>
....
allow from 192.168.1.0/24 172.16.20.0/23
</Directory>

a pro prvotní konfiguraci je zapotřebí ještě povolit přístup z admnistrátorského (např. 192.168.1.100) počítače do adresáře /admin

<Directory /usr/share/mantis/admin>
....
allow from 192.168.1.100
</Directory>

Nyní je zapotřebí restartovat Apache ( service httpd restart ) a v MySQL založit uživatele (implicitně "mantisdbuser") - nejjednodušeji přes phpMyAdmin, je zapotřebí mu dočasně přidělit oprávnění pro zakládání). V instalaci je nyní již možné pokračovat pře webové rozhraní na URL http://mujserver.cz/mantis/admin/install.php.

Zde se vyplní Username a Password podle uživatele založeného v MySQL v předcházejícím kroku, a dále Admin Username a Admin Password (jméno a heslo administrátora databáze - většinou root + heslo) a formulář se odešle. Nyní je zapotřebí zkontrolovat výsledek (většinou se nevytvoří soubor config_inc.php - stačí však jej ručně vytvořit a obsah opsat). U poslední verze se mi však stalo, že mantis "nechce" používat pro přístup k databázi hesla. Pro vyzkoušení stačí (pomocí phpMyAdmin) upravit v oprávnění uživatele "žádné heslo". Až se mi to podaří najít, tyto stránky opravím.

Prvotní přihlášení je Username: administrator , Password: root .

Webové rozhraní by již mělo být dostupné na URL http://mujserver.cz/mantis