Agaton.cz

Program RoundCube se sice dá nainstalovat jako rpm pomocí yum, ale instalační rutina je dost nedokonalá a naprosto zde chybí soubor se strukturou databáze, kterou je zapotřebí založit. Takže stejně musíme z http://roundcube.net/ stáhnout balík roundcubemail-0.3-stable.tar.gz .

Jako další krok se musí vytvořit databáze.

mysql -p
create database roundcubemail;
create user roundcube@localhost identified by 'heslo';
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO roundcube@localhost IDENTIFIED BY 'heslo';

Stažený soubor se rozbalí do /var/www/html/roundcubemail. Na adresář roundcubemail i soubory v něm obsažené je zapotřebí nastavit přístupová práva podle webového serveru a do podadresářů temp a logs je zapotřebí povolit zápis.

chown apache:apache /var/www/html/roundcubemail -R
chmod 750 /var/www/html/roundcubemail/temp
chmod 750 /var/www/html/roundcubemail/logs

Instalace pokračuje již přes webové rozhraní - na adrese http://www.mujserver/roundcubemail/installer.

Zde je instalační rutina, která provede potřebné kroky. Hned na první stránce kliknutím na tlačítko "Start installation" proběhne první krok instalace - kontrola prostředí. Zde musí být u všech položek (s vyjímkou databáze - tam stačí Mysql) zelené "OK". Po opravě případných nedostatků se pokračuje na další stránce. Zde se provede prvotní konfigurace - přístupové údaje k databázi, dále je v sekci "IMAP" potřeba vyplnit "default_host" (adresa IMAP-serveru) a případně "username_domain". A ještě se vyplní adresa SMTP serveru. Tlačítkem "Create config" se vytvoří potřebné konfigurační soubory main.inc.php a db.inc.php. Přes odkaz "download" je možné je stáhnout a následně zkopírovat do adresáře /var/www/html/roundcubemail/config/ . Nyní se stiskem tlačítka "Continue" přejde na stránku s otestováním konfigurace.

Protože je databáze zatím prázdná, bez tabulek, je zde zapotřebí databázi naplnit pomocí tlačítka "Initialize database". Ještě je dobré odesláním testovacího mailu vyzkoušet správné nastavení SMTP serveru a také otestovat přístup pomocá IMAP k mailboxu. Tím by měla být základní konfigurace hotová.

Finální doladění konfigurace se provede v souboru /var/www/html/roundcubemail/config/main.inc.php

$rcmail_config['auto_create_user'] = TRUE;
$rcmail_config['language'] = 'cs_CZ';
$rcmail_config['create_default_folders'] = TRUE;
$rcmail_config['preview_pane'] = TRUE;

Na předposledním řádku se povolí automatické založení složek "Rozepsané", "Odeslané", "Nevyžádaná pošta" a "Koš". Pokud by tyto složky nebyly potřebné, je možné ponechat defaultní volbu FALSE. A poslední řádek povolí panel náhledu mailu (tři okna místo dvou).

Složku nevyžádana pošta je možné využít pro výuku antispamového filtru tím, že uživatelé budou do této složky spamy přesouvat. A na serveru pak může běžet script, který bude tyto složky procházet a takto nasbíranými spamy se bude učit spamassassin.

Systém RoundCubeMail je možné použít pro přístup buď jen na jeden poštovní server, nebo pro přístup k více mailovým serverům. Toto se dá nastavit v konfiguračním souboru config/main.inc.php v řádcích

$rcmail_config['default_host'] = '';            v sekci IMAP
$rcmail_config['smtp_server'] = '';            v sekci SMTP

Pokud se bude pošta odesílat vždy přes jeden SMTP server, vyplní se jako "smtp_server" jeho hostname, pokud je požadováno odesílání vždy přes server, ke kterému se uživatel přihlásí,  místo hostname se použije zástupný znak "%h".

Pro přihlašování k IMAP serveru jsou celkem tři možnosti:

  • uživatelé se budou přihlašovat vždy k jednom serveru. Do proměnné "default_host" se vyplní plné hostname IMAP serveru. Přihlašovací stránka m8 pak pouze dvě pole - jméno a heslo.
  • uživatelé se budou přihlašovat k libovolným, i veřejným IMAP serverům. Pak je zapotřebí nechat proměnnou "default_host" prázdnou a na přihlašovací stránce pak bude ještě další pole pro vyplnění adresy IMAP serveru.
  • pro možnost přihlášení uživatelů k více IMAP serverům, ale jen k povoleným, se musí do proměnné "default_host" vložit pole se jmény povolených serverů. Na přihlašovací stránce pak bude pro výběr serverů rozbalovací menu.

$rcmail_config['default_host'] = array('mail.prvni.cz', 'mail.druhy.cz','mail.treti.cz');

RoundCubeMail je možné rozšířit pomocí pluginů. V adresáři plugins je několik pluginů obsaženo, další se dají stáhnout na adrese http://trac.roundcube.net/wiki/Plugin_Repository. Za pozornost stojí například "accounts" a "settings" pro možnost přístupu k více uživatelským účtům na různých serverech, "markasjunk" pro jednoduché označování spamů, "vcard_attachments" pro možnost importu/exportu vCard, "calendar", "google_contacts" pro přístup do adresáře gmailu a mnohé další.

Instalace spočívá v nakopírování pluginu do adresáře plugins. Pokud plugin potřebuje úpravu databáze, je součástí pluginu i adresář "SQL", který obsahuje i potřebný soubor pro import do databaze ( mysql roundcubemail < soubor.sql -p ). Zapnutí pluginu se provede v souboru config/main.inc.php

// List of active plugins (in plugins/ directory)
$rcmail_config['plugins'] = array(
'userinfo',.
'markasjunk',.
'vcard_attachments',
'calendar',
'google_contacts',
'accounts', 'settings',
'folderbuttons',
//    'nabble',
'remember_me',
'serverinfo',
//    'vcard_attach',
//    'webmail_notifier',
'compose_addressbook',
'message_highlight'
);