Agaton.cz

instalace potřených balíčků

yum install mysql mysql-devel mysql-server phpMyAdmin

automatický start a okamžité spuštění zajistí příkazy

chkconfig --levels 234 mysqld on
service mysqld start

o úspěšném spuštění je možno se přesvědčit příkazem

netstat -tap | grep mysql

odpověd by měla vypadat nějak takto:

[root@monitor /]# netstat -tap | grep mysql
tcp     0      0   *:mysql         *:*         LISTEN 2785/mysqld
[root@monitor /]#

Konfiguraci mysql je možné měnit v souboru /etc/my.cnf

Pokud mysql běží, je vhodné nastavit přístupová práva a uživatele

mysqladmin -u root password 'new-password'
mysqladmin -u root -h server.domena.cz password 'new-password' -p


* prvotní nastavení je vhodnější provést pomocí příkazu mysql_secure_installation


 

Pro správu mysql je zřejmě nejpoužívanější webové rozhraní phpMyAdmin. To by již mělo být nainstalováno, ale je zapotřebí  na něj povolit přístup. To se nastaví v souboru /etc/http/conf.d/phpMyAdmin.conf v řádku "allow from" doplněním správné IP adresy nebo rozsahu. Je možné zadat i více rozsahů oddělených mezerou

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
order deny,allow
deny from all
allow from 192.168.1.0/24
</Directory>

nebo

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
order deny,allow
deny from all
allow from 192.168.1.0/24 10.20.30.0/20 172.16.20.0/23
</Directory>

Nyní je zapotřebí restartovat Apache  ( service httpd restart ) a webové rozhraní by již mělo být dostupné na URL http://jmenoserveru/phpMyAdmin

Pokud se bude jedním webovým rozhraním phpMyAdmin spravovat více serveru s databází MySQL, je zapotřebí upravit soubor /etc/phpMyAdmin/config.inc.php (nebo /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php). Zde se zkopíruje pro každý server celý blok konfigurace počínaje řádkem s řetězcem "$i++;" včetně, až do konce. Pro každý server se upraví řádek

$cfg['Servers'][$i]['host']          = 'sql.mojedomena.cz'; // MySQL hostname or IP address

A na každém spravovaném serveru je zapotřebí založit uživatele s požadovanými právy k databázi a přístupem ze serveru, na kterém běží phpMyAdmin.

U novějších verzí programu phpMyAdmin je aktivní automatické odhlašování uživatele. Implicitní hodnota je 1800s, ale v případě, že se provádí nějaká instalace/konfigurace, která využívá databázi a je potřeba se občas podívat, co se v databázi změnilo nebo provést nějaký zásah, je toto odhlašování velmi nepříjemné. Můžu přímo říci, že jsem dnes z toho úplně šílel a jal jsem se hledat, kde se to dá vypnout. Řešení je nakonec jednoduché - v konfiguračním souboru config.inc.php stačí přidat řádek

$cfg['LoginCookieValidity'] = 86400;

a samozřejmě buď v prohližeči smazat starou cookie, nebo počkat až se tato nová načte. Hodnota 86400s odpovídá jednomu dni, samozřejmě, že je možné použít i hodnotu jinou.

U novějších verzí programu phpMyAdmin je ještě navíc zapotřebí v souboru config.in.php do řádku

$cfg['blowfish_secret'] = ''

zapsat mezi apostrofy 16 znaků (písmena, číslice...).